Българска агенция за инвестиции


Основната задача на Българската агенция за инвестиции е да съдейства на местните и чуждестранните инвеститори на всички етапи на реализация на инвестиционни проекти.