Главна организация: Министерство на икономиката

Българска агенция за инвестиции


Основната задача на Българската агенция за инвестиции (БАИ) е да съдейства на местните и чуждестранните инвеститори на всички етапи на реализация на инвестиционни проекти.


За контакт:

Уеб сайт: http://www.investbg.government.bg/
Е-mail: iba@investbg.government.bg
Kод за междуселищно избиране: (+359 2)
Телефон: (+359 2)9855500
Факс: (+359 2)980 1320


 

Моля изчакайте