Община Кула


Община Кула се намира в Северозападна България и е част от общините в Област Видин. Общинският център е гр. Кула. В общината има 9 населени места - с. Големаново, с. Извор махала, с. Коста Перчево, с. Чичил, с. Старопатица, с. Тополовец, гр. Кула, с. Полетковци, с. Цар Петрово.


За контакт:

д-р Владимир Владимиров - кмет, гр. Кула, ул. "Възраждане" № 38, Website: www.obshtina-kula.com, E-mail: obshtinakula@abv.bg


 

Моля изчакайте