Областна администрация - Ловеч


Областна администрация - Ловеч


За контакт:

Уеб сайт: www.lovech.government.bg
Е-mail: governor@lovech.government.bg
Kод за междуселищно избиране: (068)
Телефони: 068 600 180, 068 600 190
Факс: 068 600 174


 

Моля изчакайте