Басейнова дирекция "Черноморски район"


Басейнова Дирекция „Черноморски район” (БДЧР) е създадена със заповед на Министъра на околната среда и водите от 2002 год., в съответствие с изискване на Директива 60/ 2000 на Европейския съюз и националното законодателство и е регионално поделение на МОСВ.


Дейност:

Основната цел на управлението на водите е постигане и/ или поддържане на добро състояние на всички води (подземни и повърхностни) като неделим и жизненоважен ресурс, чрез прилагане на басейновия принцип за устойчиво ползване на водите, осигуряващо в оптимална степен сегашните и бъдещите нужди на населението и икономиката на страната, както и на водните екосистеми.


За контакт:

гр. Варна, 9000, ул. “ Александър Дякович” № 33
e-mail: bdvarna@bsbd.org


 

Моля изчакайте