Изпълнителна агенция "Медицински надзор"


Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на здравеопазването. Агенцията се ръководи и се представлява от изпълнителен директор.


Дейност:

ИАМН осъществява функциите: на компетентен орган за управление, координация и контрол на трансплантацията и асистираната репродукция; проверки за съответствието на структурата, управлението, дейността и организацията на медицинската помощ в лечебните заведения; спазването на правата на пациентите в лечебните заведения; спазването на утвърдените медицински стандарти в лечебните заведения; за финансова дейност, начина, по който лечебните заведения разходват средства, предоставени им от държавния бюджет; административни услуги по издаване на удостоверение за регистриране, промяна и/или заличаване на регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и при извършване на лечебна дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища.


За контакт:

Адрес:
София, 1606
ул. „Св. Георги Софийски” № 3
(в двора на ВМА)


 

Моля изчакайте