Регионално управление на образованието - Благоевград


Териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на предучилищното и училищното образование


Дейност:

Регионалното управление на образованието създава условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта


За контакт:

mail@rio-blg.com;
rio_blagoevgrad@mon.bg
+35973/885273