Общинa Лозница


Община Лозница е разположена в Североизточна България и заема централната източна част на Разградския регион. Общината се включва в Дунавската хълмиста равнина. Тя е почти еднакво отдалечена от трите големи града – Разград, Търговище и Шумен.
Географските координати са: дължина - 260 37' и ширина 430 22,5'. Релефът на общината е предимно хълмист, със средна надморска височина 370 метра.
Общата територия на общината е 249 483 дка. От тях 195 025 дка принадлежат към земеделския и фонд. Други 40 188 дка са горски фонд, а 14 270 дка са към фонд „населени места”.


 

Моля изчакайте