Столична регионална здравна инспекция (СРЗИ)


Столичната регионална здравна инспекция като второстепенен разпоредител с бюджет към Министерство на здравеопазването, осъществява държавната здравна политика на територията на област София-град.