Областна администрация - Хасково


Областна администрация - Хасково


За контакт:

Уеб сайт: http://www.hs.government.bg
Е-mail: oblast@hs.government.bg
Kод за междуселищно избиране: (038)
Телефон: 038/608011
Факс: 035608050


 

Моля изчакайте