Община Драгоман


Адрес: 2210, гр.Драгоман, обл.Софийска, ул."Захари Стоянов" №26
Телефон: 07172/21-03
Факс: 07172/20-14
e-mail: obshtina_dragoman@abv.bg

Общината се намира в най-западната част на Софийска област. С площта си от 323,862 km2 е 8-та по големина сред 22-те общини на областта, което съставлява 4,57% от територията на областта. Границите ѝ са следните:
на североизток – община Годеч;
на изток – община Костинброд.
на юг – община Сливница;
на югозапад – община Брезник и община Трън, област Перник;
на северозапад – Сърбия.


 

Моля изчакайте