Национален център по обществено здраве и анализи


Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) е структура на националната система на здравеопазването и осъществява дейности по: опазване на общественото здраве, промоция на здравето и профилактика на болестите, информационно осигуряване на управлението на здравеопазването.


 

Моля изчакайте