Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"


Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИА АА) е създадена през 2002 г. със Закона за автомобилните превози. Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, със седалище в гр. София и 27 регионални структури.
Дейността, структурата и организацията на агенцията са определени с Устройствен правилник приет от Министерски съвет.
Основните задачи на агенцията произтичащи от Закона за автомобилните превози и Закона за движението по пътищата са свързани с осъществяване на контрол и регулация на общественият превоз на пътници и товари, автомобилните превози на опасни товари, техническата изправност на превозните средства, одобряването на превозни средства, придобиването на правоспособност за управление на МПС, повишаване квалификацията на водачите, психологически подбор и др. дейности определени с национални или европейски нормативни документи.


За контакт:

Уеб сайт: www.rta.govenment.bg
Е-mail: avto_a@rta.government.bg
Kод за междуселищно избиране: (02)
Телефони: 930 88 40, 9308810, 9308813