Община Лъки


Община Лъки е разположена в силно пресечния Преспански дял на Западните Родопи и включва площ от 292 519 дка. Граничи с общините Асеновград, Чепеларе, Баните и Смолян. Разположена е в близост до курорта Пампорово и международно известния манастир Бачково. На нейната територия се намира известната като културно средище местност "Кръстова гора" и ловно стопански район Държавно ловно стопанство "Кормисош" с прекрасни условия за ловен туризъм. Районът се намира в живописните клисури на р. Манастирска, Дряновска, Юговска, Лъкинска. Реките са пресекли дълбоко и стръмно разклонените структури с различна пространствена изолация. На територията му се разполагат - гр. Лъки, като административен център и осем населени места: Борово, Белица, Дряново, Джурково, Дряново, Здравец, Лъкавица, Манастир и Югово. Град Лъки се намира на 36 км от гр. Асеновград, на 54 км от областния гр. Пловдив и на 88 км от гр. Смолян. Географското положение на Община Лъки я поставя в известна периферност и отдалеченост от основните транспортни и комуникационни центрове.


За контакт:

4241, гр.Лъки, ул.Възраждане №18, община Лъки, област Пловдив, тел. 030522255, email: obshtinalaki@abv.bg, www.oblaki.com


 

Моля изчакайте