Община Долна Баня


Историята на Долна баня води своето начало още от траките. Венетица, Юрта и Койчовец – това са имената на трите селища, намиращи се в непосредствена близост едно до друго, които по-късно се обединяват в едно, познато на историците като Баня, което през втората половина на 19 век е наречено Долна баня.

Много племена и народи оставят тук своите следи – римляни и византийци, прабългари и славяни – всички привлечени от природните красоти и богатства – топлите минерални извори, чистия въздух и мек климат.

В миналото Долна баня е била кръстопътно средище на стария босненски път по посока Пловдив – Самоков – Ниш и със своите ханове е била важна спирка за пренощуване по Арнаутския път.

Малко се знае за най–древната история на Долна баня. Съчетанието на местоположението, прекрасната природа и многобройните минерални извори е привличало хората от незапомнени времена.

Има исторически сведения, че около 5 век пр. н. е. по горното течение на река Марица са живеели тракийски племена. Те добивали руда, желязо и злато. Наричали ги “беси”. След това дошли римляните, византийците, славяните и прабългарите, които винаги се заселвали около минералните извори.

Археологическите проучвания и разкопки на различните паметници са доказателство за живота по тези земи. На един час от Костенец по т. нар. ”Горен друм ” в полите на Източна Рила се намират останките от историческия Костенечки манастир ”Св. Спас”. Близо до него са открити останки от две средновековни крепости, седем тракийски надгробни некропола с 27 могили, както и три отделно разположени могили. В западна посока от града могат да се открият други археологически следи от две стари крепости, които и до днес населението нарича ”Голямо градище” и “Малко градище”, както и останки от антични селища. Открити са запазени части от античен и средновековен път.

Важни събития от по-новата история на Долна баня

През 1851 г. се открива първото килийно училище.
Долна баня е освободена от османско робство на 11 януари 1878 г. Десет са опълченците, участвали в Руско-турската война.
През 1896 г. в селището се създава Ловно-рибарско дружество “Сокол”. То е едно от първите дружества в Княжество България.
През 1896 г. в селището се открива първата в района Временна летна пощенска станция, която през 1898 г. става постоянна, наричана Стационарна поща.
Около 1900 г. е открита първата амбулатория в селото. Днешната сграда на здравната служба е построена през 1948 г.
Туристическо дружество “Ибър” е създадено през 1902 г. То е първото селско туристическо дружество в България. Днешните туристически хижи са построени съответно - стара хижа “Венетица” през 1972 г., новата сграда - през 1983 г., хижа “Гергиница”- през 1976 г.
През 1925 г. се открива Държавното практическо училище, днешната Професионална гимназия ”Христо Ботев”, чиято сграда е завършена през 1941 г.
През 1903 г. в Долна баня се създава първото спортно дружество по колоездене, което през 1919 г. прераства в Общо физкултурно дружество.
Стадионът е открит през 1960 г.
От 1908 г. до 1934 г. в селището е имало Мирово съдилище.
През 1911 г. е създадена Потребителна кооперация “Напредък”.
Клон на Популярната банка е работел в Долна баня от 1927 г. до 50-те години на XX век.
През 1918 г. е довършена сградата на СОУ “Неофит Рилски”.
Допълнително земеделско училище съществува в селото от 1931 г. до 1953 г.
През 1932 г. се открива Ветеринарна лечебница.
През 1939 г. се създава “Сиропиталище за селски девици” от тогавашния “Съюз за закрила на децата в България”. Сградата и прилежащата територия са дарение от Констанца Ляпчева, съпруга на тогавашния министър председател Андрей Ляпчев. Днес това е Домът за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа “К. Ляпчева”.
През 1956 г. е открито Общинско радио “Рила”.
Долна баня е призната за град с Указ на Държавния съвет на 4 септември 1974 г.

Исторически забележителности

С протокол № 35/23.11.1989г. на Архитектурната комисия при Експертния съвет на Националния институт за паметници на културата е одобрен актуализиран списък на паметниците на културата в гр. Долна баня.

Малко се знае за древната история на долнобанския край, макар че със сигурност топлите извори са привличали тук хора още от праисторически времена. До сега няма и сериозни археологически проучвания.

Има сведения, че могилите на югозапад от гр. Долна баня са от края на бронзовата епоха (1300-1100г. пр. н. е.).Твърди се, че по горното течение на Марица са живели тракийските племена „беси”.

В подножието на Източна Рила, близо до стария “горен друм” се намират останките от старото селище ”Венетица”, 7 тракийски надгробни некропола с 27 могили и 3 самостоянелни надгробни могили. В западна посока около вр. “Църквище” има руини от две стари крепости.Едната, известна днес като “Голямо Градище”, в миналото е била крепостта „Кючук чаир”.Заедно с портата „Траянови врата” и Самуиловата крепост /над с.Костенец/ трите са били погранични крепости на Първата българска държава.В крепостта „Голямо градище” е имало изграден храм в чест на Св. Иван Рилски Чудотворец, а зад крепостта „Малко градище” – женски скит „Св. Петка”. В тази посока са запазени останки от две антични и късноантични селища, части от античен и средновековен път и надгробни могили.

Освен останките от древните селища, пътища и античните могили като паметници на културата с местно значение са обявени и различни сгради:

осем къщи в гр. Долна баня /само две от тях са използваеми и в добро състояние/.
старото училище, чието изграждане е започнало през1879г. и е първият обществен строеж в селището след Освобождението.Сградата е реставрирана и превърната в музей, който в последното десетилетиена ХХ век е разрушен, предстои възтановяването му.
хамамът (банята). Минералният извор е привличал около себе си хората още от дълбока древност, но сериозни разкопки не са правени. Към 1700г. Радослав от Костенец построява баня, която макар и в недобър вид, е запазена до днес.


Дейност:

Местно самоуправление


За контакт:

Aдрес: Община Долна баня, гр. Долна баня, п.к. 2040, ул."Търговска"134,
е-mail: obshtinadb@abv.bg, тел: 07120/21-21
http://dolna-banya.net/index.php?pg=home


 

Моля изчакайте