Регионално управление на образованието - КърджалиЗа контакт:

Уеб сайт: http://www.riobg.com
Е-mail: riokardjali@abv.bg
Телефони: 0361 6 04 10, 0361 6 04 24, 0361 6 04 30, 036160420, (0361)036160410
Факс: (0361)036160420


 

Моля изчакайте