Община Перущица


Община Перущица е една от най-малките общини в Пловдивска област. Заема обща площ от 48 720 дка. На територията и освен гр. Перущица няма други населени места. Разположена е в северните склонове на Върховишкия рид в Западните Родопи. Отстои на 24 км югозападно от областния център-гр.Пловдив и на 12 км южно от гр. Стамболийски. На 15 км южно от града и на 1260м надморска височина е разположен курортът „Върховръх”, ресторант и други туристически обекти.
Община Перущица граничи с общините Кричим, Стамболийски и Родопи.
Релефът на Общината е еднообразен – равнинен и предпланински. Старата градска част на града е разположена амфитеатрално по възвишенията Вълковище и Власевица.