Община Годеч


Административен център на общината е град Годеч. В състава й са включени още 19 села - Бракьовци; Букоровци; Бърля; Връдловци; Върбница; Гинци; Голеш; Губеш; Каленовци; Комщица; Лопушня; Мургаш; Равна; Разбоище; Ропот; Смолча; Станинци; Туден и Шума. Общата територия на общината е 374000 дка.:
•51.8% - земеделски земи
•42.3% - горска територия
•2.6% - населени места
•3.3% - други
Общината заема северозападната част на Софийското поле и е част от Софийска област. Средната надморска височина на град Годеч е 700 м. На север се издига Берковският дял на Стара планина с връх Ком (2016 м), на юг е разположена Чепън планина с най-висок връх Петров кръст (1206 м), а на изток са крайните издънки на Мала планина. На запад е държавната граница с Република Сърбия. Вътрешните административни граници са със следните общини: на юг - Драгоман, на север - Берковица и Вършец, и на изток - Своге и Костинброд.