Главна организация: Министерство на отбраната

Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"


Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" (ИА ВКВПД)


За контакт:

Уеб сайт: www.militaryclubs.bg
Kод за междуселищно избиране: (02)
Телефон: 953 33 74
Факс: (02)981 07 31


 

Моля изчакайте