Главна организация: Министерство на земеделието

Областна дирекция "Земеделие" - Ямбол


Областна дирекция "Земеделие" - Ямбол (ОДЗ)


За контакт:

Уеб сайт: http://www.mzh.government.bg/ODZ-Yambol
Е-mail: ODZG_Yambol@mzh.government.bg
Телефони: (046)661854, (046)661853, (046)661852
Факс: (046)661854


 

Моля изчакайте