Министерство на отбраната


Министерство на отбраната (МО)


За контакт:

Уеб сайт: www.mod.bg
Kод за междуселищно избиране: (02)
Телефон: (02)9220152
Факс: 9879693Дъщерни организации


 

Моля изчакайте