Главна организация: Министерство на земеделието

Областна дирекция "Земеделие" - Плевен


Областна дирекция "Земеделие" - Плевен (ОДЗ)


За контакт:

Уеб сайт: www.mzh.government.bg/ODZ-Pleven/bg/Home.aspx
Е-mail: odzpleven@gmail.com
Телефон: (064)802320
Факс: (064)802320


 

Моля изчакайте