Министерство на здравеопазването


Министерство на здравеопазването (МЗ)


За контакт:

За информация: тел. 02/ 981 01 11, 02/ 9301 171, факс 02/ 981 18 33
Звено за административно обслужване: тел. 02/ 9301 176
(За деловодна справка и подаване на жалби, молби, сигнали, заявления и т.н.)
Email: delovodstvo@mh.government.bg
Пресцентър (за медии): тел. 02/ 9301 119, 02/ 9301 118Дъщерни организации


 

Моля изчакайте