Община Радомир


Община Радомир е утвърдена като Община през 1999 г. с Указ №1 от 08.01.1999 г. на Президента на Република България. Общината е разположена в Югозападна България и обхваща едноименната Радомирска котловина и части от планините Голо бърдо, Верила и Конявска. Град Радомир се намира в област Перник и е в близост до градовете Батановци и Перник. Радомир е втори по големина град в област Перник и е административен център на Община Радомир. В Община Радомир има 32 населени места. Градът е на 13 км. от гр. Перник, на 44 км. от гр. София и на 46 от гр. Кюстендил.