"Български пощи" ЕАД


"Бълагрски пощи" ЕАД е търговско дружество, определено със Закона за пощенските услуги (ЗПУ). Извършва дейностите, определени в §6, §9 и §70 от ЗПУ. „Български пощи” ЕАД е перспективно развиващо се печелившо дружество и основен пощенски оператор на българския пазар.


 

Моля изчакайте