Министерство на регионалното развитие и благоустройството


Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е създадено през далечната 1882 г. С Указ № 463 на Княз Александър І е създадено Министерство на обществените сгради, земеделието и търговията, а за министър е назначен Георги Вълкович.
Оттогава то неизменно присъства в състава на всяко едно правителство. През годините е имало различна структура и имена в зависимост от функциите, които е изпълнявало. В неговите компетенции са били проблемите на пътищата, железниците, пощите и съобщенията, строителството и строителните материали, архитектурата и благоустройството.

Днес Министерството на регионалното развитие и благоустройството е отговорно за провеждане на реформата в регионалното развитие на страната, устройството на територията, изграждането на основните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.
Първите задачи, с които е натоварено сформираното през 1882 г. министерство, се покриват с днешните му функции.


За контакт:

Уеб сайт: www.mrrb.government.bg
Е-mail: e-mrrb@mrrb.government.bg
Kод за междуселищно избиране: (02)
Телефон: 9405900
Факс: (02)9872517Дъщерни организации


 

Моля изчакайте