Национално бюро за правна помощ


Националното бюро за правна помощ:

осъществява общо и методическо ръководство на дейността по предоставянето на правна помощ;
изготвя проект на бюджет за правна помощ;
разпорежда се със средствата по бюджета за правна помощ;
организира воденето на Националния регистър за правна помощ;
заплаща предоставената правна помощ;
осъществява контрол по предоставянето на правна помощ;
подготвя законопроекти и други нормативни актове в областта на правната помощ, които се внасят в Министерския съвет от председателя на НБПП;
анализира информацията, необходима за правилното планиране и управление на системата за правна помощ;
популяризира системата за правна помощ;
осъществява международноправното сътрудничество в областта на правната помощ.


За контакт:

Адрес: гр. София 1421, ул. "Развигор" № 1
И-мейл: nbpp@nbpp.government.bg
Телефон: +359 2 8193200
Факс: +359 2 8654812
НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН ЗА ПРАВНА ПОМОЩ
070018250 - работно време: от 9:00 ч. до 17:00 ч.