Министерство на труда и социалната политика


Министерство на труда и социалната политика (МТСП)


За контакт:

Уеб сайт: www.mlsp.government.bg
Е-mail: mlsp@mlsp.government.bg
Kод за междуселищно избиране: (02)
Телефон: (02)8119 443
Факс: (02)988 44 05Дъщерни организации


 

Моля изчакайте