Община Карнобат


Община Карнобат се намира в югоизточната част на Република България и е включена в административно-териториалните граници на Бургаска област. На север граничи с община Сунгурларе, на изток с общините Айтос и Камено, на юг с община Средец и на запад с община Стралджа.
За контакти: гр. Карнобат, пк 8400, бул. "България" 12, тел: 0559/29125
karnobat@mail.bg, municipality_karnobat@abv.bg


 

Моля изчакайте