Община Мъглиж


Община Мъглиж се намира в северната част на Област Стара Загора. Релефът на общината е равнинен, ниско и средно планински, като територията и попада в пределите на Стара планина, Казанлъшката котловина и Средна гора. С площта си от 388,884 km2 е 7-та по големина сред 11-те общини на областта, което съставлява 7,54% от територията на областта.
Населението по данни на ГД ГРАО към края на месец септември 2017 г. е 12 283 жители. В състава на общината влизат 15 населени места. Общинският център е гр. Мъглиж. Градът се намира в Казанлъшката котловина, в подножието на Стара планина. Населението му е 3269 жители.


 

Моля изчакайте