Община Никола Козлево


Община Никола Козлево е разположена в североизточната част на област Шумен, върху площ от 266 кв. километра. В състава на общината са включени 11 населени места/села/, от които общински център е с.Никола Козлево. Граничи с общините Тервел, Вълчи дол, Нови пазар и Каолиново.


 

Моля изчакайте