Община Сърница


Сърница е град (от 2003 г.) в Южна България, който е административен център на община Сърница (отделена като самостоятелна община от 01.01.2015 г. с указ на Президента на Република България). Община Сърница се намира в област Пазарджик. Към състава на общината са и двете села – Побит камък и Медени поляни.