Община Провадия


Област: Варна, Провадия 9200, ул. "Дунав" 39. Тел.: 0518 42702, факс : 0518 42164, e-mail: delo@provadia.bg. Официален уеб сайт: http://provadia.bg/.
Община Провадия е разположена в Североизточната част на Дунавската равнина. Според административно - териториалното деление на страната се намира във Варненска област, част от Североизточен планов район. Община Провадия е с обща площ 517 875 дка, която обхваща град Провадия и още 24 населени места. Град Провадия е общински център и е разположен в Южната част на Провадийския пролом на двата бряга на река Провадийска. Релефът е хълмисто- платовиден. Средната надморска височина е около 120 м. Площта на град Провадия е 17.59 кв. км.


 

Моля изчакайте