Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"


Басейновата дирекция е държавна администрация към Министерството на околната среда и водите. Принципът на
басейновото управление се основата на естественото разположение на вододелите между водосборните области на една или няколко основни реки на територията на РБългария. В Република България са определени четири района за басейново управление, един от които е Източнобеломорски район.
За басейново управление се създават басейнови дирекции и басейнови съвети. Басейновата дирекция се ръководи и представлява от Директор. Дейността, организацията на работа и състава на басейновата дирекця се определят с Правилник, в сила от 1.08.2012 г


За контакт:

Уеб сайт: www.earbd.bg
Е-mail: bd_plovdiv@abv.bg
Телефони: 032/ 62 15 52, 032/ 60 47 20
Факс: 032/ 60 47 21


 

Моля изчакайте