Община Иваново


Община Иваново е разположена в Североизточна България в непосредствена близост до град Русе. Заема площ около 495 454 дка (над 17 % от Област Русе). Граничи с р. Дунав и с общините Русе, Ветово, Цар Калоян, Две могили и Борово. Административен център е с. Иваново. В състава на общината влизат 13 населени места. Общината заема важно кръстопътно положение. През територията й преминават европейските транспортни коридори №7 и №9, осигуряващи връзката на централна и източна Европа с Черноморието и Азия, както и важни пътища от републиканската пътна мрежа като Русе-София и Русе-Варна (път E-70). Разполага с богато културно-историческо наследство включващо археологическите резервати "Скален манастир при с. Иваново", който е в списъка на ЮНЕСКО и "Средновековен град Червен", манастири, църкви и некрополи. На територията на общината се намира природен парк “Русенски лом”, който е обявен за защитена територия, с цел запазване на богатото му биологично разнообразие. Община Иваново е привлекателен център за любителите на алтернативния туризъм (селски, екологичен, познавателен и т.н.).

e-mail: obshtina@ivanovo.bg
тел: 08116/22-53
факс: 08116/28-70


За контакт:

08116/22-53


 

Моля изчакайте