Антидопингов център


Антидопинговият център е създаден с ПМС №232 от 11 октомври 2010г. като национален орган към министъра на младежта и спорта за осъществяване на допингов контрол и превенция на използването на забранени субстанции и забранени методи в спорта.
Мисията на Антидопинговия център е да предотвратява използването на забранени субстанции и забранени методи в спорта и да се бори с това явление до неговото окончателно премахване.
Антидопинговият център осъществява мисията си, като в борбата срещу допинга пази достойнството и правата на всеки спортист и спазва националното и международно законодателство, Световният антидопингов кодекс, международните стандарти към него и други добри практики.
Антидопинговият център си сътрудничи със Световната антидопингова агенция и останалите национални и международни институции и организации, имащи отношение към превенцията и борбата срещу използването на забранени субстанции и забранени методи в спорта.