Областна администрация - Шумен


Областна администрация - Шумен


За контакт:

Уеб сайт: http://oblastshumen.government.bg
Е-mail: oashumen@oblastshumen.government.bg
Kод за междуселищно избиране: (054)
Телефон: (054)869 985
Факс: (054)863 562


 

Моля изчакайте