Главна организация: Министерство на земеделието

Областна дирекция "Земеделие" - Габрово


Областна дирекция "Земеделие" - Габрово (ОДЗ) е регионална, областна структура на Главна дирекция “Земеделие и регионална политика” към Министерство на земеделието, храните и горите.


За контакт:

гр. Габрово, ул. "Брянска" 30, ет. 3
тел.: 066 / 804 168, 805 305, 804 274
e-mail: odzg_gabrovo@mzh.government.bg
https://www.mzh.government.bg/ODZ-Gabrovo/bg/Home.aspx


 

Моля изчакайте