Главна организация: Министерство на земеделието

Областна дирекция "Земеделие" - Стара Загора


Областна дирекция "Земеделие" - Стара Загора (ОДЗ)


За контакт:

Уеб сайт: http://www.mzh.government.bg/ODZ-Stzagora/bg/Home.aspx
Е-mail: odz.stz@gmail.com
Телефон: 042/603225


 

Моля изчакайте