Община Септември


Община Септември е разположена в най-западната част на Горнотракийската низина, северните склонове на Родопите и крайните разклонения на Западна (Ихтиманска) Средна гора. Тя включва 14 населени места.

През територията на общината минава евроазиатския транспортен коридор, свързващ Западна Европа с Близкия изток и Средна Азия, международната автомагистрала "Тракия", свързваща западна Европа и Истанбул, международната жп линия от Централна Европа за Азия. от гара Септември започва дековилната железница, която е връзка между Тракия, Родопите и Пирин.
Лице за контакт: Нина Вардина - секретар на Община Септември
тел: 03561/7004
e-mail: n.vardina@septemvri.org