Община Антон


Общината се състои от едно населено място. Село Антон е разположено в северната част на Златишко-Пирдопската котловина. На север е обградено от Балкана, на юг е в близост до Средна гора, а на изток е ридът Козница. През територията на общината преминава подбалканската железопътна линия София – Бургас. Общ брой на населението – 1 506 души.