Регионално управление на образованието - ПазарджикЗа контакт:

4400 гр. Пазарджик, ул. „П. Яворов” № 1, тел/факс 034/446 270, www.riopz.com, e-mail: rio-pz@cybcom.net