Община Чипровци


Община Чипровци се намира в западната част на област Монтана. Тя включва земите, намиращи се в подножието на Чипровската планина – най-високият дял на Западна Стара планина. На северозапад тези земи са оградени от река Лом, на юг от Лопушанска Огоста, а от север от Широка планина (Предбалкана), чийто склонове се издигат недалеч от коритото на река Превалска.
Общата площ на община Чипровци е 286,8 квадратни километра, която е 7,89% от територията на област Монтана и 0,26% от територията на Република България.
Отличното географско местоположение и приказните красоти на Чипровския край са забелязани още в древността. В доклад до Ватикана от 1640 година неуморимият български просветител Петър Богдан пише: “Тези планини (имат се предвид Чипровската планина и нейните склонове) са високи и големи, покрити са с гори и дъбрави, украсени са с треви и цветя, напоени са с води и бистри потоци и са богати с всякакви рудници: златни, сребърни, медни, оловни и железни…” В една своя книга този именит българин нарича Чипровци – “Цветето на България!”