Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен (РИОСВ - Шумен)


За контакт:

Уеб сайт: www.riosv-shumen.eu
Е-mail: riosv@riosv-shumen.eu
Телефони: +359 54 874913, + 359 54 856 500, + 359 54 856 501
Факс: 054 87 68 40


 

Моля изчакайте