Български лекарски съюз


Български лекарски съюз е професионална организация създадена чрез закон /ЗСОЛЛДМ/. Всички лекари, които упражняват професията си, членуват в БЛС.
Членството на лекари, които не упражняват професията си, е доброволно.
БЛС има изградени 28 териториални колегии.


 

Моля изчакайте