Община Елхово


Община Елхово се намира в югоизточната част на Република България и е включена в административно-териториалните граници на област Ямбол.На югозапад граничи с община Тополовград, Хасковска област, на изток – с община Болярово, на югоизток – с Република Турция, и на север – с община Тунджа.Общата територия на община Елхово е 708 кв. км и включва 22 населени места.


 

Моля изчакайте