Регионална дирекция по горите - гр. Стара Загора


Регионална дирекция по горите - гр. Стара Загора


За контакт:

гр. Стара Загора 6000, ул. "Граф Игнатиев" № 26
тел.: +359 42 639 737
e-mail: rdgstzagora@iag.bg