Община Пловдив


Пловдив е втория по големина и значимост град на Република България.Той е разположен по двата бряга на р. Марица в Горнотракийската низина на 42° и 9′ северна ширина и 24° и 45′ източна дължина, а най-ниската му точка е на 160 м надморска височина. Територията му е 101,981 кв. км, а населението на града е около 338 153 души.
Пловдив е стратегически важен промишлен, търговски, научен, културен и транспортно-комуникационен център на Балканите. Той е известен зад граници с Международния си панаир, чиито пролетни и есенни изложения и десетките специализирани изложби го превръщат в търговско икономическо средище на бизнеса.Градът е стратегически железопътен възел, а летище „Пловдив“ напоследък се утвърждава като алтернатива на летище „София“.Кметът представлява изпълнителната местна власт. Дейността на общинската администрация се контролира и утвърждава от Общински съвет.

За по-ефективно управление общината е разделена административно на 6 района – „Централен“, „Източен“, „Западен“,“Северен“, „Южен“ и „Тракия“ – които са обособени като кметства с мажоритарно избираеми кметове и районни администрации. Всеки от районите на града е съпоставим като брой на населението с повечето областни центрове на страната.


За контакт:

данни за кореспонденция: гр. Пловдив, 4000, пл. „Ст. Стамболов“ №1,
ел. поща: info@plovdiv.bg
телефон: 080011232 и +35932656700


 

Моля изчакайте