Областна администрация - Пловдив


Областна администрация - Пловдив


За контакт:

Уеб сайт: pd.government.bg
Е-mail: oa@pd.government.bg
Kод за междуселищно избиране: (+359 32)
Телефон: (+359 32)605512
Факс: (+359 32)627104


 

Моля изчакайте