Областна дирекция "Земеделие" гр.Ловеч


Областна дирекция “Земеделие” – Ловеч е регионална, областна структура на Главна дирекция “Земеделие и регионална политика” към Министерство на земеделието и храните. АДРЕС: гр. Ловеч 5500, ул.Търговска 43, ет.7, телефон/факс +359 68 603 962, email: ODZG_Lovech@mzh.government.bg, website: http://www.mzh.government.bg/ODZ-Lovech/bg/Home.aspx