Главна организация: Министерство на земеделието

Областна дирекция "Земеделие" - Варна


Областна дирекция "Земеделие" - Варна (ОДЗ) е регионална, областна структура на Главна дирекция “Земеделие и регионална политика” към Министерство на земеделието, храните и горите.
АДРЕС: Варна 9000, ул."Д-р Пюскюлиев" 1 ет.4 телефон: (052) 621240
факс: (052) 647351 email: odzg_var@abv.bg; odzg_varna@mzh.government.bg
http://www.mzh.government.bg/Odz-varna/bg/Home.aspx


За контакт:

Уеб сайт: http://www.mzh.government.bg/ODZ-Varna
Е-mail: odzg_var@abv.bg
Телефони: 052/621240, 052/601323
Факс: 052647351


 

Моля изчакайте